Personlig hälsokonsultation

Under en Ayurvedisk hälsokonsultation bedöms helhetsbilden med hjälp av ditt aktuella hälsotillstånd, din personlighetstyp och din livssituation. Du får individuellt anpassade hälsoråd för just dina behov. Det är vanligtvis enkla men effektiva råd om egenvård, dagliga rutiner, kost, örter och förslag på behandlingar.

En hälsokonsultation kan du göra under många olika faser i livet. För att korrigera obalanser innan de leder till sjukdom, när du inte känner sig i form eller när du redan är sjuk. Den kan också vara ett komplement till en traditionell medicinsk behandling när du vill vara mer delaktig i och ta större ansvar för ditt liv. Du kan även göra en konsultation hos oss om du behöver stöd i din personliga utveckling.

Hälsokonsultationen tar 90 minuter. Pris 1100 kr.

Uppföljning efter konsultation

Vid detta tillfälle går vi igenom hur det har gått med de råd som du fick vid konsultationen. Du får även veta dagsformen och får fortsatta råd om hur du ska gå vidare. Det kan innebära att du fortsätter som tidigare men det kan också innebära att du får nya råd.

För en uppföljning bör du avsätta 45 minuter. Pris 600 kr.