Utbildning till Terapeut

Utbildning Ayurvedisk terapeut

Vi rekommenderar alla som utbildar sig till hälsovägledare inom Ayurveda att även utbilda sig till terapeut. Vår vidareutbildning innebär att du uppnår en ökad förmåga att stödja dina klienter och att bästa resultat för klienten kan uppnås.

I egenskap av Ayurvedisk hälsovägledare och terapeut ska du också kunna utföra och ha en förståelse för minst tre olika varianter av behandlingsformer. I utbildningen ingår förutom kunskap om metoderna och materialval även ett antal praktikuppgifter. Utövandet av behandlingarna är en viktig del för att uppnå bästa färdigheter och förståelse. Du som är godkänd till och med steg 5 i Hälsovägledarutbildningen kan påbörja din vidareutbildning till terapeut.

Ayurvediska behandlingsformer

Ayurvediska behandlingsformer är kraftfulla redskap för att främja människors hälsa. Vår erfarenhet inom Human Health är att behandlingar i kombination med hälsovägledande samtal innebär en optimering för våra klienter. Vi ger behandlingskurser kontinuerligt under året. Besök vår aktivitetskalender för att se aktuella kursdatum.

Abhyanga, Shirodara och Swedana

Kursen innehåller metodgenomgångar för tre olika behandlingsformer. Helkroppsmassagen Abhyanga, Shirodara – ”strålen på 3:dje ögat” och för Swedana- utrensning och balansering via huden. Du lär dig samtliga tekniker och vilka oljor som används utifrån individ. Under kursens gång ger du behandlingar och får behandlingar för att optimera övning och förståelse.

Dessa behandlingar är bra för alla personer då den i sin karaktär ar utrensande, lugnande och stabiliserande. Du kan direkt efter genomgången kurs använda den i din verksamhet.

 • Kursort Luleå
 • Omfattning 2,5 dagar
 • Förkunskaper Godkänd tom steg 5 i utbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare
 • Diplom får du efter godkänd kurs

För ditt boende har vi samarbete med några hotell i Luleå, kontakta oss gärna för information.

Marma

Kursen behandlar 107 energipunkter som med olika oljor stimuleras. Dina klienters subdoshor är en viktig del i metoden och kunskap om dessa inkluderas . Under kursens gång ger du behandlingar och får behandlingar för att optimera övning och förståelse.
Marma behandling ger mental stabilitet och främjar kontakten med dig själv.

 • Kursort Luleå
 • Omfattning 3 dagar
 • Förkunskaper Godkänd tom steg 5 i utbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare
 • Diplom får du efter godkänd kurs och godkända praktikuppgifter.

För ditt boende har vi samarbete med några hotell i Luleå, kontakta oss gärna för information.

Shirobasti

Shirobasti är en behandling där rening sker via huvudskalpen. Du lär dig tekniken samt vilka oljor och örter som används utifrån klientens behov. Behandlingen används vid problematik runt huvudet som i nacke, käke, öron samt vid tex migrän. Under kursens gång ger du behandlingar och får behandlingar för att optimera övning och förståelse.

 • Kursort Luleå
 • Omfattning 2 dagar
 • Förkunskaper Godkänd tom steg 5 i utbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare
 • Diplom får du efter godkänd kurs 

För ditt boende har vi samarbete med några hotell i Luleå, kontakta oss gärna för information.

Basti

Basti används inom Ayur Veda för att rena kroppen och lösa blockeringar. Under kursens gång får du kunskap och förståelse för åtta olika basti – dammar. De är i sin karaktär balanserande, utrensande och lugnande, vilket gör att de har ett brett användningsområde. Vissa används som direkt stressreducerande. Under kursens gång ger du behandlingar och får behandlingar för att optimera övning och förståelse.

 • Kursort Luleå
 • Omfattning 3 dagar
 • Förkunskaper Godkänd tom steg 5 i utbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare
 • Diplom får du efter godkänd kurs och godkända praktikuppgifter

För ditt boende har vi samarbete med några hotell i Luleå, kontakta oss gärna för information.

Siddha massage

Siddha massage är en kraftfull behandling där flera olika oljor används. Du får lära dig tekniken och kunskaper om viken olja som optimerar resultatet utifrån en kroppslig aspekt och vilken olja som är relevant utifrån synen på energipunkter. Vi använder under kursen speciellt avsedda oljor från Indien och Sri Lanka. Under kursens gång ger du behandlingar och får behandlingar för att optimera övning och förståelse.

 • Kursort Luleå
 • Omfattning 2 dagar
 • Förkunskaper Godkänd tom steg 5 i utbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare
 • Diplom får du efter godkänd kurs och godkända praktikuppgifter

För ditt boende har vi samarbete med några hotell i Luleå, kontakta oss gärna för information.

Kaya-Ela kitzi

Detta är en av de kraftfullaste behandlingsformerna som används för att lösa blockeringar. Den har en speciell massageteknik och vid behandlingen används olika oljor enskilt och tillsammans med handgjorda knyten. Knytena upphettas till 100-110 grader och stryks på kroppen. Behandlingen används tex vid reumatiska och astmatiska besvär eller varierande smärttillstånd. Under kursens gång ger du behandlingar och får behandlingar för att optimera övning och förståelse.

 • Kursort Luleå
 • Omfattning 5 dagar
 • Förkunskaper Godkänd tom steg 5 i utbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare
 • Diplom får du efter godkänd kurs och godkända praktikuppgifter

För ditt boende har vi samarbete med några hotell i Luleå, kontakta oss gärna för information.