Kursanmälan


Villkor vid bokning av utbildning.

Info anmälan
  • Anmäl dig via hemsida,e-post eller telefon
  • Efter anmälan får du bekräftelse via e-post med anmälningsavgift på 400 kr
  • Efter vi registrerat din anmälningsavgift har du plats på kursen
  • Vi skickar kallelse och betalning på resterande kursavgift före kursstart
  • Vid avbokning senast 1 månad före kursstart återbetalas allt utom anmälningsavgiften
  • Vid avbokning mindre än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften
Anmälan och bekräftelse: Du kan anmäla dig till våra kurser via vår hemsida, per e-post eller genom att ringa oss. Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post och en faktura med anmälningsavgift på 400kr. Anmälningsavgiften behöver du därefter betala in omgående och när vi mottagit din betalning har du plats på kursen.

Kallelse och betalning: Innan kursstart skickar vi dig en kallelse och faktura på resterande kursavgift (din anmälningsavgift är då borträknad). Ange ditt namn och fakturanummer vid betalning. Fakturan skall vara betald 10 dagar innan kursstart.

Avbokning: Om du behöver avboka din kurs tar vi emot den via info@humanhealth.se. Vid avbokning senast en månad före kursstart återbetalas inbetald kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften. Vid avbokning mindre än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Inställd kurs: Om kursen blir inställd pga för lågt deltagarantal eller vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur, återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Human Health ansvarar inte för ev. kostnader som uppkommit hos deltagaren vid inställande av kurs.