Ayurvedaskolan

Den Ayurvediska läran och livsstilen med dess naturliga inslag går att använda på många olika sätt. Du har därför stor nytta av att utbilda dig till en nivå som är anpassad till just dina behov och förutsättningar.

Ayurveda skolan Human Health har utbildningar från nybörjarkurser för egenvård till utbildningar som leder till Ayurvedisk hälsovägledare och/eller terapeut. Vår skola är godkänd av Svenska Friskvårdsförbundet som är ett nationellt förbund inom naturlig friskvård som kvalitetssäkrar terapeuter och skolor.

Bakgrund Ayurveda

Läs mer om hur allt startade i Sverige

Maivor Stigengren (https://www.ayur-veda.se) startade under 80-talet verksamhet inom Ayurveda och var då pionjär inom området i Sverige. Den verksamheten utvecklades sen tidigt 80-tal i samarbete med Lennart Eriksson och under 90-talet startades både kurser och en utbildning till Ayurvedisk hälsorådgivare. Dess kursstruktur har utformats bland annat i samråd med professor L M Singh, som i många år varit rektor för Ayurveda institutionen vid BHU, ett av Indiens största universitet. Vi inom företaget Human Health har sedan tidigare ett gott samarbete med Ayur-Veda i Markaryd vilket framgent kommer att fortsätta.

Sedan hösten 2011 finns två skolor i Sverige utifrån tidigare skola till Ayurvedisk Hälsorådgivare. Den ena finns i Varberg (https://ayurvedaskolan.dinstudio.se) och den andra är vår skola, Ayurveda skolan Human Health.

För att få en grundläggande förståelse för Ayurvedas tankesätt och sammanhang -rekommenderar vi att du går en nybörjarkurs. Vi anordnar därför ett antal kurser – allt från en introduktion till att du själv ska kunna delge andra goda råd eller kanske slutligen själv arbeta med Ayurveda i en framtid.

Utbildningen är indelade i ett antal nivåer, från kurs 1 till 10. För att du ska kunna tillgodogöra dig en kurs på rätt sätt, ställer vi krav på att du måste ha deltagit i kursnivån innan. Detta gör vi för att du inte ska få kunskapsluckor. En väl genomtänkt kunskapsbas har du nytta av fortsättningsvis.
Läs mer om de 10 stegen.

Kurserna i de lägre nivåerna 1-3 som inriktas till egenvård anordnas oftare än de högre. Vilka kurser som kommer att anordnas och när, hittar du i vår aktivitetskalender och på våra nyheter. Steg 1-10 kurserna hålls i Luleå men vi håller också utbildningar och på andra orter.

Kursledare 

Här hittar du kontaktinformation till kursledare i Sverige. Samtliga är godkända att hålla kurser i de olika nivåerna som leder till Ayurvedisk hälsovägledare.

Therese Wikström Humanhealth
Anne-Charlotte Holmström Arctic Ayurveda